ادامه مطلب
اخبار, تریلر, معرفی

اولین تریلر بازی suicide sauad: kill the justice league منتشر شد

در جریان این تریلر، می‌بینیم که شهر متروپلیس به یک سرزمین مخروبه تبدیل شده که گویا این قضیه، در اثر نبرد سوپرمن و برینیاک ایجاده شکل گرفته است. موجودات جهش‌یافته در سراسر شهر حرکت...

ادامه مطلب