ادامه مطلب
اخبار

شرکت ولو رسما تولید کنترلر استیم را متوقف کرد

شرکت ولو در اقدامی غافلگیر کننده ای گفت که دیگر روند تولید کنترلر های استیم را ادامه نمیدهد. مهم نیست که شما درباره ی شرکت ولو فکر میکنید و آن را یک شرکت کوچک یا...

ادامه مطلب